Αγαπητέ πελάτη,

Στην ΚΜ Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ συμμετέχουμε στην προσπάθεια όλων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (Covid-19).

Αναλαμβάνοντας την κοινωνική μας ευθύνη, στηρίζουμε με υπευθυνότητα τα μέτρα και τις συστάσεις των αρχών και εφαρμόζουμε σειρά έκτακτων μέτρων με στόχο την υγεία και προστασία τόσο των πελατών μας, όσο και των υπαλλήλων μας. Τα αναγκαία μέτρα και οι συστάσεις απαιτούν αυξημένη προσοχή και ατομική ευθύνη από ΌΛΟΥΣ μας.

Εμείς αναλαμβάνουμε την κοινωνική μας ευθύνη και στηρίζουμε το σύνολο των μέτρων και συστάσεων αυτών. Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει μία σειρά μέτρων που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς σας και στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας με γνώμονα την προστασία σας,  την προστασία των υπαλλήλων μας και ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας μας.

Μέτρα που εφαρμόζονται στην εταιρεία μας:
• Έχει ενεργοποιηθεί το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCP) της εταιρείας, με εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν ευέλικτες μορφές εργασίας ούτως ώστε οι λειτουργίες της εταιρείας να διεκπεραιώνονται καθημερινά, εύρυθμα και απρόσκοπτα από τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας είτε από το χώρο εργασίας τους είτε απομακρυσμένα, μέσω τηλεργασίας.

• Αναλυτική ενημέρωση και εφαρμογή των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με την προφύλαξη και την προσωπική υγιεινή των εργαζομένων μας με στόχο την αποτροπή διάδοσης του ιού. Παράλληλα όλοι οι χώροι εργασίας καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, με μεγαλύτερη επιμέλεια και με ισχυρότερα απολυμαντικά.

• Έχουν δοθεί αυστηρές συστάσεις προς τους εργαζόμενους για αποφυγή προσωπικών ταξιδιών καθώς και για αποφυγή πολυπληθών συναντήσεων ή συγκεντρώσεων. Έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες προς τους εργαζόμενους που ενδεχομένως θα εμφανίσουν συμπτώματα του ιού και έχουν υποψία μόλυνσης, για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

• Προτροπή για εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τρόπους που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των πελατών και συνεργατών στο χώρο της εταιρείας, είτε τηλεφωνικά στο 216 800 1226 είτε με αποστολή email στο info@km3am.com

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ώστε αν χρειαστεί να είμαστε σε θέση να λάβουμε πρόσθετα μέτρα. Συνεχίζουμε να λειτουργούμε με επίκεντρο την προστασία και την ασφάλεια σας. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά για να σας εξυπηρετήσουν κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Για τυχόν επιπλέον θέματα που προκύπτουν, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.km3am.com

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Με εκτίμηση,
Η ομάδα της KM CUBE Α.Ε.Π.Ε.Υ.