Η KM CUBE INVESTMENTS S.A. σας παραθέτει τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (Ε.Β.Π.)  ή σύμφωνα με την διεθνή ορολογία Key Information Document (KID) των βασικών χρηματοοικονομικών προϊόντων στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω του επενδυτικού σας λογαριασμού, προκειμένου να είστε σε θέση να κατανοήσετε τη φύση, το ρίσκο, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές αυτών των προϊόντων και για να σας βοηθήσει στη σύγκριση τους με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Απαραίτητο για σας είναι πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σας σε οποιοδήποτε από τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα-προϊόντα, να έχετε διαβάσει και κατανοήσει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του κάθε προϊόντος στο οποίο επιθυμείτε να επενδύσετε. 
Η εταιρεία μας θεωρεί ότι σε περίπτωση που, μετά και την παρούσα ανάρτηση- ενημέρωση,  διαβιβάσετε εντολή επί των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τους κινδύνους που περιγράφονται στο Ε.Β.Π. του προϊόντος στο οποίο επενδύετε – αποκτάτε θέση.
Στο πλαίσιο αυτό, σας κοινοποιούμε τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών  των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (X.A.), καθώς και στα άλλα διεθνή χρηματιστήρια:
Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών – Key Information Documents (KIDs)