ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Θάνος είναι επαγγελματίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Είναι Private Banker με αναγνωρισμένο πελατολόγιο HNWI, συνδυάζοντας άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο με σημαντική εμπειρία στον κλάδο των Τραπεζών και της Διαχείρισης Πλούτου.

Από το 2014 έως το 2022 ήταν Πρώτος Αντιπρόεδρος της EFG International, συμμετέχοντας στην οικοδόμηση της τοπικής παρουσίας και στην περαιτέρω ίδρυση της Τράπεζας στην ελληνική αγορά. Πριν από την ένταξή του στην EFG, ήταν Ανώτερος Ιδιωτικός Τραπεζίτης για την Alpha Bank (2013-2014), μετά την εξαγορά της ελληνικής θυγατρικής της Credit Agricole, όπου ήταν Επικεφαλής του Athens Wealth Management Center (2009-2013), που ιδρύθηκε από τον ίδιο.

Πέρασε επίσης 2 χρόνια ως Business Analyst, Deposits and Investment Products και ως P.M.O. του του Προγράμματος Ανάπτυξης Λιανικής Τραπεζικής της Credit Agricole στην Ελλάδα (2007-2009). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, εργαζόμενος ως Relationship Manager για HNWI και Θεσμικούς πελάτες στην NBG Asset Management (2006-2007), μετά από πρακτική άσκηση στο Δίκτυο Λιανικής της Τράπεζας κατά τη διάρκεια των σπουδών του (2003).

Ο Thanos έχει εκτεταμένη γνώση των Επενδυτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, παρέχοντας στους πελάτες του μια υπηρεσία one stop shop με δυνατότητα πολλαπλών κρατήσεων. Διαθέτει βαθιά εξειδίκευση στα Lombard Loans και στις Complex Credit Solutions, έχοντας τη δυνατότητα να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις σε ένα πραγματικό περιβάλλον ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Οι ισχυρές επικοινωνιακές του δεξιότητες του δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξει σχέσεις υψηλού επιπέδου με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Θάνος είναι κάτοχος Master in Finance από το London School of Economics (2006) και Bachelor στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004). Είναι Πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Χαρτοφυλακίου στο ΤΧΣ και Παρατηρητής στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές ΔΣ της Attica Bank (BRC, AC, RemCo, NomCo) (2022).

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Αποφοίτων του LSE από το 2014 έως το 2018 και επικεφαλής του Think Tank του, έχοντας επικοινωνήσει αποτελεσματικά πολλές προτάσεις πολιτικής. Ο Θάνος είναι υπόλογος, αυτοκινούμενος, ειλικρινής, ομαδικός, προσανατολισμένος στις λύσεις και μιλά ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.

Εντάχθηκε στην KM Cube Asset Management τον Ιούνιο του 2022.