H πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστο-χώρο παρέχεται από την ΚΜ Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. για λόγους γενικότερης ενημέρωσης των πελατών της και εξοικείωσής τους με ουσιώδη θέματα της Κεφαλαιαγοράς. Τα ενημερωτικά σημειώματα που αναρτώνται εδώ συνιστούν διαφημιστικές ανακοινώσεις ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Καμία πληροφορία που αναρτάται στον παρόντα ιστο-χώρο, δεν έχει λάβει υπόψη της τις προσωπικές περιστάσεις του παραλήπτη, και δεν θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες εδώ συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή.

Δημοσιεύσεις της KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. στον παρόντα ιστοχώρο, οι οποίες περιέχουν γνώμη ή εκτίμηση σε σχέση με συγκεκριμένες επενδύσεις ή επενδυτικές στρατηγικές αποτελούν γενικές επενδυτικές συστάσεις και δημοσιεύσεις για λόγους marketing και δεν έχουν καταρτιστεί από την KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Συνεπώς οι εν λόγω ανακοινώσεις δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή χρηματοοικονομική ανάλυση. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στον παρόντα ιστοχώρο βασίζονται σε δεδομένα από δημόσιες πηγές, που η KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. θεωρεί αξιόπιστες, χωρίς όμως η KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. να έχει προβεί σε ανεξάρτητο έλεγχο και χωρίς να εγγυάται τόσο της ακρίβεια των δεδομένων όσο και την αξιοπιστία των πηγών από τις οποίες ελήφθησαν αυτά.

Η KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν λαμβάνει και δεν συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομικές αναλύσεις, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν οι έρευνες και αναλύσεις αυτές είναι δημοσιευμένες ή απευθύνονται μέσω διαύλων επικοινωνίας στο κοινό. 

Οι απόψεις και εκτιμήσεις, που εκτίθενται εδώ αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Σχετικά επισημαίνεται ότι η KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. μεταξύ άλλων:

  •  Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση των αναρτήσεων/συστάσεων του παρόντος ιστοχώρου. 
  • Ενδέχεται να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες.
  • Ενδεχομένως να έχει εκδώσει στο παρελθόν σημειώματα ή να έχει προβεί σε αναρτήσεις διαφορετικές ή μη συμβατές με τις πληροφορίες που εκτίθενται στον παρόντα ιστο-χώρο.
  • Μπορεί κατόπιν αιτήματος του επενδυτή να θέσει στη διάθεσή του, ηλεκτρονικά κατάλογο με όλες τις αναρτήσεις της αναφορικά με το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο ή τον ίδιο εκδότη, στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δώδεκα μηνών.  
  • Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ειδικές διαδικασίες για την πρόληψη και τη διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την παροχή των επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών της. Πληροφορίες για τις εν λόγω διαδικασίες παρατίθενται στην «Προσυμβατική Ενημέρωση» που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. στη διεύθυνση https://km3am.com/legal/ 
  • Η KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ. και  τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των ανακοινώσεών της δεν λαμβάνουν θετικές ή αρνητικές θέσεις υπερβαίνουσες 0,5 % του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου των εκδοτών, που ενδέχεται να περιλαμβάνονται  στις συστάσεις της, δεν τυγχάνουν ειδικοί διαπραγματευτές ή δεν παρέχουν ρευστότητα για τα χρηματοπιστωτικά μέσα των εκδοτών, δεν είναι και δεν έχουν υπάρξει στη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών κύριοι συντονιστές ή κύριοι ανάδοχοι δημόσιας προσφοράς των χρηματοπιστωτικών μέσων των εκδοτών και δεν συμβάλλονται με τους εκδότες σε συμφωνίες που σχετίζονται με την παραγωγή της σύστασης.