Απαλλαγή του φόρου κληρονομιάς στους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στο εξωτερικό

0 Comments

Tην εξαίρεση από τον φόρο κληρονομιάς των κοινών λογαριασμών που βρίσκονται στην αλλοδαπή προβλέπει η διάταξη του νόμου Ν. 4916/2022 που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή. Η απαλλαγή του φόρου περιλαμβάνει όλες τις χρηματικές καταθέσεις αλλά και τα επενδυτικά προϊόντα που τηρούνται σε αυτούς. Πλέον, με την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, γίνεται η εναρμόνιση της χώρας μας με το κοινοτικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ελευθερίας της κυκλοφορίας κεφαλαίων τόσο μεταξύ των κρατών-μελών όσο και μεταξύ των κρατών-μελών και τρίτων χωρών. 

Να υπενθυμίσουμε ότι με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι σήμερα, η απαλλαγή των κοινών λογαριασμών από το φόρο κληρονομιάς, αφορούσε αποκλειστικά τους λογαριασμούς που τηρούνται στην ημεδαπή και όχι εκείνους της αλλοδαπής οι οποίοι φορολογούνταν με συντελεστές από 1 εώς 10% για ποσά άνω των 150.000 ευρώ. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η νέα διάταξη δεν θα ισχύει για χρηματικές καταθέσεις και λογαριασμούς που τηρούνται σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη και σε κράτη που δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών.