ΕΝ ΛΕΥΚΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Παρέχουμε μια ποικιλία υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της επένδυσής σας και στην ελαχιστοποίηση για τα κόστη των παροχών μας.

VIEW DETAILS

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Παρέχουμε προσαρμοσμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας ανάλογα με τις ανάγκες τους.

VIEW DETAILS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα παράγωγα προϊόντα προσφέρουν έμμεση πρόσβαση σε εναλλακτικά ασφάλιστρα κινδύνου κάτι που μπορεί να εξερευνηθεί στις κατανομές του χαρτοφυλακίου σας.

VIEW DETAILS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Προσφέρουμε διάφορες επιλογές τραπεζών-θεματοφυλάκων και χρηματομεσιτών στο Λουξεμβούργο, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

VIEW DETAILS