ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

https://i0.wp.com/km3am.com/wp-content/uploads/2019/11/maxresdefault-1280x630.jpg?resize=1280%2C630

Τα παράγωγα προσφέρουν έμμεση πρόσβαση σε εναλλακτικά ασφάλιστρα κινδύνου (ιδίως συσχετισμό και μεταβλητότητα) κάτι που μπορεί να εξεταστεί στις κατανομές του χαρτοφυλακίου σας. Τα τελευταία χρόνια, οι εξειδικευμένοι ιδιώτες επενδυτές, καθώς και τα ιδρύματα, χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές κινδύνου για τη βελτίωση των επιδόσεων στα χαρτοφυλάκιά τους.

Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει σχέσεις με μεγάλους προμηθευτές παράγωγων προ̈́ιοντων που προσφέρουν προϊόντα όπου εκδίδονται από κορυφαίες τράπεζες. Αυτό καθιστά την τιμολόγηση πιο διαφανή και ανταγωνιστική για τους πελάτες μας.

Παραδείγματα παράγωγων προϊόντων

Some examples of structures:

 • Vanilla
  1. Barrier Reverse Convertibles
  2. Inverse Barrier Reverse Convertibles
  3. Reverse Convertibles
  4. Capital Protection Certificate
  5. Autocallables
  6. Bonus Outperformance Certificates
 • Relative Trading
  1. Indices
  2. Equity Shark Notes
  3. Credit (CLNs -with conditional issuers)
  4. Trading On Lookbacks
  5. Twin Win Notes
 • Tailor Made Strategies
  1. On Interest Rates
  2. On Equity Positions
  3. Portfolio Hedging
  4. Volatility
https://i0.wp.com/km3.gr/wp-content/uploads/2019/12/futures-options-strategies_long-risk-reversal_960x680-300x213-e1577125379817-300x200.png?resize=300%2C200&ssl=1https://i0.wp.com/km3.gr/wp-content/uploads/2019/12/futures-options-strategies_short-butterfly_960x680-1-e1577125400127-300x200.png?resize=300%2C200&ssl=1https://i0.wp.com/km3.gr/wp-content/uploads/2019/12/futures-options-strategies_short-risk-reversal_960x680-300x213-1-e1577125390263-300x200.png?resize=300%2C200&ssl=1