ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

//km3am.com/wp-content/uploads/2019/10/1900x878.jpg

Πιστεύουμε ότι ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλα και αυτό ισχύει και για τα τραπεζικά ιδρύματα και τους χρηματομεσίτες. Στην KM Cube, Στην KM Cube, προς όφελος των πελατών μας, έχουμε δημιουργήσει σχέσεις με διάφορες τράπεζες και χρηματομεσίτες θεματοφυλακής στο Λουξεμβούργο, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

Θα μπορείτε να επιλέξετε τον καλύτερο φορέα ανάλογα με τις ανάγκες σας, όπως συχνότητα δραστηριότητας, δικαιοδοσία, είδος επενδύσεων κ.λπ.

Κριτήρια επιλογής του θεματοφύλακα σας

1

Έδρα

Το ίδρυμα αυτό βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία / χώρα;

2

Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας

Είναι αυτό το ίδρυμα αξιόπιστο;

3

Προσφορά προϊόντων

Ποιο είναι το εύρος των προϊόντων που μπορούν να προσφερθούν;

4

Ευελιξία

Πόσο ευέλικτος είναι ο θεματοφύλακας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη;

5

Έξοδα

Ποιο είναι το κόστος της φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων και της διαπραγμάτευσης των προϊόντων;

6

Ελάχιστο μέγεθος

Ποιο είναι το ελάχιστο μέγεθος λογαριασμού;

Έδρες

//km3am.com/wp-content/uploads/2019/11/lu.png
https://beta.km3.gr/wp-content/uploads/2019/11/ch-2-e1577182526362-200x200.png
//km3am.com/wp-content/uploads/2019/11/gb.png
//km3am.com/wp-content/uploads/2019/11/gr.png