ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

https://i0.wp.com/km3am.com/wp-content/uploads/2018/11/investments3.jpg?w=400

ΣτηνKM Cube παρέχουμε προσαρμοσμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Κάθε άτομο είναι μοναδικό, ανάλογα με την ηλικία του, την οικογενειακή του κατάσταση ή την επιχείρησή του.

Η προσέγγισή μας στην ανάλυση των αναγκών του πελάτη δεν περιορίζεται στις κανονιστικές απαιτήσεις αλλά άπτεται βαθιά στη σχέση για να βεβαιωθούμε ότι κατανοούμε τις ανάγκες του πελάτη μας.

Η επενδυτική μας φιλοσοφία

Προσαρμοζόμαστε και εξελισσόμαστε

Η διαχείριση επενδύσεων σήμερα δεν έχει σχέση σε σύγκριση με 10 ή 20 χρόνια πριν. Είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες και εποικοδομητικές επικρίσεις, διότι πάντα μαθαίνουμε. Δεν υπάρχει ισχυρότερο μάθημα από την πραγματικότητα.

Δεν προβλέπουμε

Οι αγορές είναι τυχαίες σε μεγάλο βαθμό. Η πρόβλεψη είναι πολύ δύσκολη, με περιορισμένη πιθανότητα επιτυχίας, σίγουρα λιγότερο από ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται. Αυτό καθιστά δύσκολο των συγχρονισμό των αγορών και ως εκ τούτου δύσκολο τον έλεγχό από μεριάς μας.

Η διαφοροποίηση είναι χρήσιμη, αλλά είναι λιγότερο σημαντική από αυτό που μπορεί κανείς να σκεφτεί

Σε περιόδους πίεσης της αγοράς, τα περιουσιακά στοιχεία τείνουν να είναι λιγότερο διαφοροποιημένα (συσχετισμένα). Μια βαθύτερη ερμηνεία είναι ότι η κατανομή που βασίζεται στη διαφοροποίηση βασίζεται στην μεγιστοποίηση της πιθανότητας αλλά όχι του χρόνου.

Το sizing είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας

Οι επενδυτές συνήθως μεγεθύνουν τις επενδύσεις τους αυθαίρετα. Χρησιμοποιούμε εξελιγμένα μεγέθη των επενδύσεών μας, αυτό που συχνά ονομάζεται σταθερό κλασματικό μέγεθος. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι η σταθερή-κλασματική είναι μια ανώτερη στρατηγική που μεγιστοποιεί το μέγεθος σε ευνοϊκά παιχνίδια ενώ προστατεύει το κεφάλαιο διαφορετικά.

Είμαστε αναλυτικοί και βασισμένοι σε αποδείξεις και όχι συναισθηματικοί

Η ύπαρξη αναλυτικών στοιχείων μας επιτρέπει να απαντήσουμε "γιατί" και να αποφύγουμε τη λέξη "πιστεύουμε" στις επενδυτικές αποφάσεις μας. Φυσικά, τα πράγματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να δουλέψουν , αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι σαφές και χωρίς να χρειάζεται να το μετανιώσεις . Τα συναισθήματα είναι πολύ κακή καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων.

Χρησιμοποιούμε την νοοτροπία του skin in the game

Ουσιαστικά όλα τα μοντέλα είναι λάθος στην πραγματική ζωή, αλλά μερικά είναι χρήσιμα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η προσφορά συμβουλών μας μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται) τα ακόλουθα:

  • Επενδυτικές συμβουλές
  • Ανάλυση χαρτοφυλακίου σε πολλούς χρηματοοικονομικούς θεματοφύλακες σε συχνή βάση
  • Η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου βασίζεται σε διάφορες προσεγγίσεις όπως Markovitz, Parity Risk, Kelly Criterion
  • Δημιουργία ιδεών διαπραγμάτευσης (σε τακτική βάση)
  • Τιμολόγηση παράγωγων προϊόντων
  • Αξιοποίηση σχέσεων που έχει η KM CUBE με τους θεματοφύλακες της
  • Ιστορική ανασκόπηση ιδεών ή στρατηγικών